FOTON CUMMINS

ความร่วมมือระหว่าง Foton Motor และ Cummins

cummins28 มีนาคม 2551 Foton และ Cummins ได้ร่วมลงทุนใน Beijing Foton Cummins Engine Co.,Ltd ในสัดส่วนฝ่ายละ 50% ด้วยเงินลงทุน 2.7 พันล้านหยวน เพื่อทำการผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตสูงสุด 400,000 เครื่องต่อปี ถือเป็นโรงงานผลิตเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน